სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯის „ოპიზარი“
პედაგოგები:

ავთანდილ აკოფაშვილი
კარლო ზედგინიძე
დემური ბოდოკია
მარიამ ხითარიშვილი
გულნარა გედევანიძე
ნანა გელაშვილი
ლინა გიორგაძე
ეკა ინასარიძე
პეტრე მაისურაძე
ნანა ბერიძე
ლარისა მესხიშვილი
იური გელაშვილი