სსიპ კოლეჯში “ოპიზარი” განხორციელდა სადეზინფექციო სამუშაოები ახალი კორონავირუსის ინფექციის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციასთან დაკავშირები.

ინფექციის შესაძლო გავრცელების პრევენციასთან დაკავშირებით, კოლეჯის დირექციამ მიიღო გადაწყვეტილება სასწავლო პროცესის შეჩერების თაობაზე.
სასწავლო პროცესი შეჩერდება 2020 წლის 4 მარტს.