კოლეჯში საზეიმო განწყობა დახვდათ საშემოდგომო მიღების სტუდენტებს, მათ განსაკუთრებული მოლოდინით შეხვდნენ კოლეჯის ადმინისტრაცია და პედაგოგები. სტუდენტები გაეცვნენ სასწავლო გარემოს, დაათვალიერეს სახელოსნოები, კლას-ლაბორატორიები და დიდი მონდომებით ჩაერთვნენ სასწავლო პროცესში.