სსიპ კოლეჯი “ოპიზარი” აცხადებს ვაკანსიას პოზიციაზე:

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/60808…
https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/60804…
https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/60804…
https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/60806…
https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/60809…
https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/60811…
https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/60812…
https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/60807…

ინტეგრირებული მოდულები:

https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/4614850…