დირექტორი – ბელა ავალიშვილი   

დირექტორის მოადგილე  მავრა ტატალაშვილი

საქმის მწარმოებელი – მაკა ბერიძე   

მთავარი ბუღალტერი – ლიანა კაჭკაჭაშვილი  

ბუღალტერი – ნათია ზამბახიძე 

შესყიდვების სპეციალისტი -დავით გაჩეჩილაძე   

მატერიალური რესურსების უზრუნველყოფის კოორდინატორი – გურამი ხაზალაშვილი   

სასწავლო პროცესის მენეჯერი – ლამარა თამარაძე

სასწავლო პროცესის სპეციალისტი – ნინო სარაშვილი 

საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი – ზაური ზედგინიძე    

ხარისხის მართვის  მენეჯერი – მაია თედორაძე 

ხარისხის მართვის სპეციალისტი – ინოლა გაჩეჩილაძე

პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი – დარეჯან მითაიშვილი 

ელექტრონული საინფორმაციო სისტემების მართვის სპეციალისტი – ნანა ოქრომელიძე  

ზრდასრულთა განათლების კოორდინატორი – მანანა ოკოშვილი

ინფორმაციული ტექნოლოგიების სპეციალისტი – ლევანი საანიშვილი  

იურისტის მ/შ – მავრა ტატალაშვილი

მედდა – ნინო ქოქოშვილი  

ბიბლიოთეკარი/არქივარიუსი – ნინო ზაზაძე    

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი – მზია გაგლოშვილი

მძღოლი – მკრტჩ საპონჯიან   

დამხმარე თანამშრომელი – თეა ნემსაძე  

დამხმარე თანამშრომელი – მზია  აღლემაშვილი    

დამხმარე თანამშრომელი – გულნარა გედევანიძე

დამხმარე თანამშრომელი – გელა ზაზაძე

ლოჯისტიკის სპეციალისტი – ბადრი ნატრიაშვილი

სტუდენტური სერვისების სპეციალისტი – მარეხი ყურმაშვილი

დამლაგებელი – ციალა მოდებაძე  

დამლაგებელი – ნაზი მულაძე  

 დამლაგებელი – სოფიო ოგანეზოვი 

 დამლაგებელი – ნანა ხახიშვილი  

მეეზოვე – ვარლამი გოგოლაძე  

დარაჯი – ზაზა ნებაძე  

დარაჯი – ამირან ნატრიაშვილი  

დარაჯი – პეტრე ჩოქური  

დარაჯი – დავით მელაძე

შტატგარეშე თანამშრომელი:

ინკლუზიური სწავლების სპეციალისტი – ფიქრია აკოფაშვილი 

ინკლუზიური სწავლების სპეციალისტი – სოფო სუდაძე

ინკლუზიური სწავლების ასისტენტი –  ეკა ინასარიძე 

სამრეწველო ინოვაციური ლაბორატორიის მენეჯერიმ/შ – ლევანი საანიშვილი