სსოპ კოლეჯმა ,,ოპიზარმა” წარმატებით გაიარა ჯანდაცვის სამინისტროს შემოწმება COVID-19 თან დაკავშირებით. კოლეჯი აკმაყოფილებს ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ უსაფრთხო სასწავლო გარემოს შესაქმნელად დაწესებულ ყველა მოთხოვნას. 2020 წლის 4 მარტს შეჩერებული სასწავლო პროცესი გაგრძელდება 2020 წლის 6 ივლისს.