მიმდინარე წლის 27 თებერვალს კოლეჯის ადმინისტრაციასთან გაიმართა საკონსულტაციო შეხვედრა მოკლევადიანი პროფესიული პროგრამის ”სამკურნალო მცენარეების დამზადება ” განხორციელების მოპოვების უფლებასთან დაკავშირებით.