ორგანიზაცია: სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,ოპიზარი”

მისამართი: ქ. ახალციხე რუსთაველის ქ. #106

სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,ოპიზარი”

ტელეფონი: (0365) 22 11 03 ; (0365) 22 17 41.

ელ. ფოსტა:
კოლეჯის დირექტორი: belaavalishvili@profkoleji-opizari.ge;
დირექტორის მოადგილე :natelaakofashvili@profkoleji-opizari.ge
კარიერისა და პროფორიენტაციის მენეჯერი: mitaishvilidarejani@gmail.com;
იურისტი: mavratatalashvili@gmail.com
კომპიუტერული ქსელის ადმინისტრატორი:ltamaradze@gmail.com;