სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები

მარინე გოგოლაძე – ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახურის ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილების ხელმძღვანელი;

ზურაბ ყულჯანიშვილი  – ა(ა)იპ საქართველოს ბიზნესის განვითარების ცენტრი ,,კავკასია ახალციხის” ოფისის დირექტორი;

გიორგი მერაბიშვილი – კოოპერატივი ,,კოდის” თავმჯდომარე.

ამირან ნოზაძე – პროფესიული განათლების მასწავლებელი.

ილია კაჭკაჭაშვილი – პროფესიული სტუდენტის მშობელი