სსიპ კოლეჯი „ოპიზარი“ აცხადებს მიღებას პროფესიული მომზადების პროგრამაზე -„სამკურნალო მცენარეების დამზადება“

პროგრამის ხანგრძლივობა – 22 კვირა პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: სრულწლოვანი, საბაზო განათლება. აპლიკანტთა შერჩევის ფორმა – გასაუბრება. სწავლა სრულად აფინანსებს სახელმწიფო. პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებული მიიღებს სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ სერტიფიკატს. რეგისრაციის ვადები: 26 მაისი – 3 ივნისი 2022 წ. სწავლის დაწყება: […]

სსიპ კოლეჯი ,,ოპიზარი’’ აცხადებს მიღებას შემდეგ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

1. ელექტროობა(IV დონე) – მოდულური, სწავლის ხანგრძლივობა 13 თვე პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა ზოგადი განათლება. 2. შედუღება(III დონე) -მოდულური, სწავლის ხანგრძლივობა 7 თვე, პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა საბაზო განათლება. 3. მსუბუქი ავტომობილის სავალი ნაწილის შეკეთება(III დონე) – მოდულური, სწავლის ხანგრძლივობა 11 თვე, […]

სსიპ კოლეჯი “ოპიზარის” სტუდენტების საყურადღებოდ

3,000 IT სპეციალისტის გადაამზადების პროგრამა გრძელდება! ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტის (GENIE) ფარგლებში, საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო ბაზარზე არსებულ ყველაზე მოთხოვნად და მაღალანაზღაურებად პროფესიებში კვალიფიციური კადრების მომზადებას აგრძელებს.7 დეკემბრიდან 30 დეკემბრის ჩათვლით, საქართველოს ყველა მოქალაქეს საშუალება აქვს დარეგისტრირდეს მისთვის სასურველ […]

სსიპ კოლეჯ “ოპიზარის” 2021 წლის მიღებაზე პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველ აპლიკანტთა საყურადღებოდ

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველ აპლიკანტთა შერჩევა /შეფასების გრაფიკი საგანმანათლებლო პროგრამების მიხედვით: ელექტროობა(IV დონე) – 08 სექტემბერი; შერჩევის ფორმა-გასაუბრება. შედუღება(III დონე) -06 სექტემბერი; შერჩევის ფორმა-გასაუბრება. სავალი ნაწილის შეკეთება(III დონე) – 01 სექტემბერი; შერჩევის ფორმა-გასაუბრება. სამკერვალო წარმოება(III დონე) – 07 სექტემბერი; […]

სსიპ კოლეჯი ,,ოპიზარი” აცხადებს ვაკანსიას ინტეგრირებული ზოგადი მოდულის ,,მეცნიერება და ტექნოლოგიები” – გეოგრაფიის კომპონენტის პროფესიული განათლების მასწავლებლის (შტატგარეშე თანამშრომელი) პოზიციაზე:

სამუშაო დატვირთვა განისაზღვრება: პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო გეგმისა და კოლეჯის შინაგანაწესის შესაბამისად; თანამდებობრივი სარგო განისაზღვრება: სსიპ – კოლეჯი ,,ოპიზარის“ დირექტორის მიერ დამტკიცებული პროფესიული განათლების მასწავლებელთა საათობრივი ანაზღაურების ტარიფის შესაბამისად; სამუშაო ადგილი: სსიპ – კოლეჯი „ოპიზარი“; მის: ქ.ახალციხე რუსთაველის ქ N111; […]

სსიპ კოლეჯ “ოპიზარში” პროფესიული განათლების მიღების მსურველთა საყურადღებოდ!

დაინტერესებულ პირებს შესაძლებლობა ეძლევათ დაეუფლონ სასურველ პროფესიას სრული სახელმწიფო დაფინანსებით. სსიპ კოლეჯ “ოპიზარში” 12 ივლისიდან 20 აგვისტოს ჩათვლით იწყება რეგისტრაცია შემდეგ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე: 1. ელექტროობა(IV დონე) – მოდულური, სწავლის ხანგრძლივობა 13 თვე პროგრამაზე დაშვების წინა პირობა ზოგადი განათლება. 2. შედუღება(III […]

სსიპ კოლეჯი “ოპიზარი” აცხადებს მიღებას პროფესიული მომზადების სასერტიფიკატო პროგრამაზე-“სამკურნალო მცენარეების დამზადება”!

რეგისტრაცია დაიწყება 2 მარტს და გაგრძელდება 15 მარტის ჩათვლით. პროფესიული მომზადების პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: მინიმალური ასაკი 18 წელი 2. საბაზო განათლება პროგრამის ხანგრძლივობა 22 კვირა. პროგრამებზე ჩარიცხვა განხორციელდება გასაუბრების გზით. სწავლება სრულად დაფინანსებულია სახელმწიფოს მიერ. პროგრამის დასრულების შემდეგ მსმენელები მიიღებენ […]

სსიპ კოლეჯ ,,ოპიზარის” სამეთვალყურეო საბჭოს წევრობის(პროფესიული განათლების მასწავლებელთა) მსურველთა რეგისტრაციის გამოცხადება!

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2019 წლის 19 ივნისის  №127/ნ ბრძანებით დამტკიცებული სსიპ – კოლეჯ „ოპიზარის“  წესდების შესაბამისად, კოლეჯის სამეთვალყურეო ორგანოა სამეთვალყურეო საბჭო.სამეთვალყურეო საბჭოს უფლებამოსილების ვადაა 3 წელი. სამეთვალყურეო საბჭოში პროფესიული განათლების მასწავლებელთა წარმომადგენელს ირჩევენ კოლეჯში მომუშავე პროფესიული […]

სსიპ კოლეჯი ,,ოპიზარი” აცხადებს კოლეჯის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრობის მსურველთა რეგისტრაციას

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2019 წლის 19 ივნისის  №127/ნ ბრძანებით დამტკიცებული სსიპ – კოლეჯ „ოპიზარის“  წესდების შესაბამისად, კოლეჯის სამეთვალყურეო ორგანოა სამეთვალყურეო საბჭო.სამეთვალყურეო საბჭოს უფლებამოსილების ვადაა 3 წელი. დამსაქმებლის, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს და საზოგადოებრივი ორგანიზაციის წარმომადგენლებს, ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი […]

კოლეჯი “ოპიზარის” აგრარული მიმართულების პროფესიულ სტუდენტთა/კურსდამთავრებელთა საყურადღებოდ!

გააცანი საკუთარი თავი მთელ ქვეყანას და მოიგე პლანშეტი. ცხადდება კონკურსი „აგროგრაფი“, რომელიც ითვალისწინებს აგრარულ სექტორში, სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების დუალური პროგრამების პოპულარიზაციას. პროექტით დაინტერესების შემთხვევაში შემუშავებული მასალები გადააგზავნეთ 27 ოქტომბრიდან 27 დეკემბრის ჩათვლით შემდეგ ელ-მისამართზე: wblgeorgia@gmail.com დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე https://www.facebook.com/WBLGeorgia/videos/1252418698468567