სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯის “ოპიზარი” სტუდენტებმა მონაწილეობა მიიღეს პროფესიული განათლების ქართულ-გერმანული დღეები, რომელიც გაიმართა ქ. თბილისში 15-16 ივნისი.