სსიპ ახალგაზრდობის სააგენტო 3 წლიანი რეფორმის ფარგლებში განსაზღვრული 9 მიმართულებიდან რომლის ერთერთი შემადგენელი ნაწილია ახალგაზრდული მუშაკების ინსტიტუციონალიზაცია ითანამშრომლებს სსიპ კოლეჯ ,,ოპიზართან“, რაც გულისხმობს კოლეჯის კადრების მომზადება-გადამზადებას ახალგაზრდულ მუშაკებად. კურსი მოიცავს თეორიულ და პრაქტიკულ სწავლებას რომელიც ხელს შეუწყობს კოლეჯში არაფორმალური განათლების განვითარებას.

IMG_0763