სსიპ კოლეჯი ,,ოპიზარი” აცხადებს ვაკანსიას შემდეგ პოზიციაზე:

  1. ინტეგრირებული ზოგადი მოდულის ,,მეწარმეობა“ პროფესიული განათლების მასწავლებელი (შტატგარეშე თანამშრომელი)
  2. ინტეგრირებული ზოგადი მოდულის ,,მეცნიერება და ტექნოლოგიები” – ქიმიის კომპონენტის პროფესიული განათლების მასწავლებელი (შტატგარეშე თანამშრომელი)
  3. ინტეგრირებული ზოგადი მოდულის ,,მეცნიერება და ტექნოლოგიები” – ბიოლოგიის კომპონენტის პროფესიული განათლების მასწავლებელი (შტატგარეშე თანამშრომელი)
  4. ინტეგრირებული ზოგადი მოდულის ,,მეცნიერება და ტექნოლოგიები” – გეოგრაფიის კომპონენტის პროფესიული განათლების მასწავლებელი (შტატგარეშე თანამშრომელი)