პროგრამის ხანგრძლივობა – 22 კვირა

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: სრულწლოვანი, საბაზო განათლება.

აპლიკანტთა შერჩევის ფორმა – გასაუბრება.

სწავლა სრულად აფინანსებს სახელმწიფო.

პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებული მიიღებს სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ სერტიფიკატს.

რეგისრაციის ვადები: 26 მაისი – 3 ივნისი 2022 წ.

სწავლის დაწყება: 13 ივნისი 2022 წ.

რეგისტრაციისათვის გადადით ბმულზე: vet.emis.ge