1. ელექტროობა(IV დონე) – მოდულური, სწავლის ხანგრძლივობა 13 თვე პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა ზოგადი განათლება.

2. შედუღება(III დონე) -მოდულური, სწავლის ხანგრძლივობა 7 თვე, პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა საბაზო განათლება.

3. მსუბუქი ავტომობილის სავალი ნაწილის შეკეთება(III დონე) – მოდულური, სწავლის ხანგრძლივობა 11 თვე, პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა საბაზო განათლება.

4. სამკერვალო წარმოება(III დონე) – მოდულური, სწავლის ხანგრძლივობა 18 თვე, პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა საბაზო განათლება.

5. წყალმომარაგების სისტემის ექსპლუატაცია(IV დონე)- დუალური; სწავლის ხანგრძლივობა 18 თვე პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა ზოგადი განათლება.

6. წყალარინების სისტემის ექსპლუატაცია(IV დონე)- დუალური; სწავლის ხანგრძლივობა 18 თვე პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა ზოგადი განათლება.

7. ანაკრები და მონოლითური კონსტრუქციების მონტაჟი(III დონე) -მოდულური, სწავლის ხანგრძლივობა 13 თვე, პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა საბაზო განათლება.

8. ანაკრები და მონოლითური კონსტრუქციების მონტაჟი(III დონე) -დუალური, სწავლის ხანგრძლივობა 18 თვე, პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა საბაზო განათლება.

9. იატაკისა და ფილის სამუშაოები(III დონე) -მოდულური, სწავლის ხანგრძლივობა 15 თვე, პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა საბაზო განათლება.

10. საავტომობილო გზების მშენებლობა(III დონე) -დუალური, სწავლის ხანგრძლივობა 18 თვე, პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა საბაზო განათლება.

11. სატყეო საქმე ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგების ინტეგრირებით(IV დონე)- მოდულური; სწავლის ხანგრძლივობა 36 თვე პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა საბაზო განათლება.

12. სატყეო საქმე (IV დონე)- მოდულური; სწავლის ხანგრძლივობა 9 თვე პროგრამაზე დაშვებისწინა პირობა ზოგადი განათლება.

13. ვეტერინარია(უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია)- მოდულური; სწავლის ხანგრძლივობა 22 თვე პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა ზოგადი განათლება.

14. ფერმერობა – (IV); სწავლის ხანგრძლივობა 17 თვე; პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა სრული ზოგადი განათლება.

15. თმის მომსახურება(III დონე) -მოდულური, სწავლის ხანგრძლივობა 11 თვე, პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა საბაზო განათლება.

16. კულინარიის ხელოვნება(III დონე) -მოდულური, სწავლის ხანგრძლივობა 16 თვე, პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა საბაზო განათლება.

17. საბაჟო საქმე(უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია)- მოდულური; სწავლის ხანგრძლივობა 17 თვე, პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა ზოგადი განათლება.

18. აგრომექანიზაცია – (IV); სწავლის ხანგრძლივობა 17 თვე; პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა სრული ზოგადი განათლება.

19. ვებტექნოლოგიები(IV დონე) – მოდულური, სწავლის ხანგრძლივობა 12 თვე პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა ზოგადი განათლება.

20. ხის მხატვრული დამუშავება(III დონე) -მოდულური, სწავლის ხანგრძლივობა 16 თვე, პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა საბაზო განათლება.

21. საოფისე საქმე(IV დონე) – მოდულური, სწავლის ხანგრძლივობა 11 თვე, პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა ზოგადი განათლება.

22. საფინანსო სერვისები(III დონე) -მოდულური, სწავლის ხანგრძლივობა 10 თვე, პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა საბაზო განათლება.

23. სასტუმრო მომსახურება(დუალური)- (IV); სწავლის ხანგრძლივობა 18 თვე; პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: სრული ზოგადი განათლება.

24. ბუღალტრული აღრიცხვა – (V); სწავლის ხანგრძლივობა 18 თვე; პროგრამაზე დაშვების წინაპირობასრული ზოგადი განათლება.

25. თაბაშირ-მუყაოს კონსტრუქციების მონტაჟი – (III); სწავლის ხანგრძლივობა 11 თვე; პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა საბაზო განათლება.

26. ფრჩხილის მომსახურება – (III); სწავლის ხანგრძლივობა 10 თვე; პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა საბაზო განათლება;

✅რეგისტრაცია დაიწყება 2022 წლის 2 მაისს და გაგრძელდება 2022 წლის 22 აგვისტოს ჩათვლით.

✅ სწავლა სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ

✅ სარეგისტრაციო ლინკი https://vet.emis.ge

✅დამატებითი კითხვების შემთხვევაში 📲 577200729; 591919103 ან 💬 www.opizari2011@gmail.com