პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველ აპლიკანტთა შერჩევა /შეფასების გრაფიკი საგანმანათლებლო პროგრამების მიხედვით:

 1. ელექტროობა(IV დონე) – 08 სექტემბერი; შერჩევის ფორმა-გასაუბრება.
 2. შედუღება(III დონე) -06 სექტემბერი; შერჩევის ფორმა-გასაუბრება.
 3. სავალი ნაწილის შეკეთება(III დონე) – 01 სექტემბერი; შერჩევის ფორმა-გასაუბრება.
 4. სამკერვალო წარმოება(III დონე) – 07 სექტემბერი; შერჩევის ფორმა-შემოქმედებითი ტური.
 5. წყალმომარაგების სისტემის ექსპლუატაცია(IV დონე; დუალური)- 09 სექტემბერი; შერჩევის ფორმა-გასაუბრება.
 6. ანაკრები და მონოლითური კონსტრუქციების მონტაჟი(III დონე) -09 სექტემბერი; შერჩევის ფორმა-გასაუბრება.
 7. ანაკრები და მონოლითური კონსტრუქციების მონტაჟი(III დონე) 09 სექტემბერი; შერჩევის ფორმა-გასაუბრება.
 8. იატაკისა და ფილის სამუშაოები(III დონე) -01 სექტემბერი; შერჩევის ფორმა-გასაუბრება.
 9. საავტომობილო გზების მშენებლობა(III დონე) – 09 სექტემბერი; შერჩევის ფორმა-გასაუბრება.
 10. სატყეო საქმე ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგების ინტეგრირებით(IV დონე)- 02 სექტემბერი; შერჩევის ფორმა-გასაუბრება.
 11. სატყეო საქმე (IV დონე)- 02 სექტემბერი; შერჩევის ფორმა-გასაუბრება .
 12. ფერმერობა ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგების ინტეგრირებით(IV დონე)- 03 სექტემბერი; შერჩევის ფორმა-გასაუბრება.
 13. თმის მომსახურება(III დონე) -03 სექტემბერი; შერჩევის ფორმა-გასაუბრება.
 14. კულინარიის ხელოვნება(III დონე) -06-07 სექტემბერი; შერჩევის ფორმა-გასაუბრება.
 15. ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერა(III დონე) -03 სექტემბერი; შერჩევის ფორმა-გასაუბრება.
 16.  ვებტექნოლოგიები(IV დონე) – 02 სექტემბერი; შერჩევის ფორმა-გასაუბრება.
 17.  ხის მხატვრული დამუშავება(III დონე) -01 სექტემბერი; შერჩევის ფორმა-გასაუბრება.
 18.  საოფისე საქმე(IV დონე) – 06-07 სექტემბერი; შერჩევის ფორმა-გასაუბრება.
 19.  საფინანსო სერვისები(III დონე) – 02 სექტემბერი; შერჩევის ფორმა-გასაუბრება.

შეფასების თარიღსა და საათზე ინფორმაცია ასევე გეცნობებათ  თქვენს გვერდზე vet.emis.ge.