დაინტერესებულ პირებს შესაძლებლობა ეძლევათ დაეუფლონ სასურველ პროფესიას სრული სახელმწიფო დაფინანსებით.

სსიპ კოლეჯი ,,ოპიზარი’’ აცხადებს მიღებას 2024 წლის 22 აპრილიდან 16 მაისის ჩათვლით შემდეგ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

1. შედუღება (III დონე) -მოდულური, სწავლის ხანგრძლივობა 7 თვე, პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა საბაზო განათლება.

2. მსუბუქი ავტომობილის სავალი ნაწილის შეკეთება(III დონე) – მოდულური, სწავლის ხანგრძლივობა 11 თვე, პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა საბაზო განათლება.

3. იატაკისა და ფილის სამუშაოები(III დონე) -მოდულური, სწავლის ხანგრძლივობა 15 თვე, პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა საბაზო განათლება.

4. ფერმერობა (IV დონე)- მოდულური; სწავლის ხანგრძლივობა 17 თვე პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა საშუალო განათლება.

5. თმის მომსახურება(III დონე) -მოდულური, სწავლის ხანგრძლივობა 11 თვე, პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა საბაზო განათლება.

6. კულინარიის ხელოვნება(III დონე) -მოდულური, სწავლის ხანგრძლივობა 16 თვე, პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა საბაზო განათლება.

7. აგრომექანიზაცია (IV დონე) – მოდულური , სწავლის ხანგრძლივობა 17 თვე პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა საშუალო განათლება.

8. სამკერვალო წარმოება(III დონე) – მოდულური, სწავლის ხანგრძლივობა 18 თვე, პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა საბაზო განათლება.

9. ხის მხატვრული დამუშავება(III დონე) -მოდულური, სწავლის ხანგრძლივობა 16 თვე, პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა საბაზო განათლება.

10. საავტომობილო გზების მშენებლობა (III დონე) – დუალური, სწავლის ხანგრძლივობა 16 თვე, პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა საბაზო განათლება

✅ რეგისტრაციის გავლა შეგიძლიათ ონლაინ, პორტალზე https://vet.emis.ge

✅ პროფესიულ პროგრამებთან დაკავშირებით კონსულტაციის მისაღებად📲 577200729; 591919103 ან 💬 www.opizari2011@gmail.com