დაინტერესებულ პირებს შესაძლებლობა ეძლევათ დაეუფლონ სასურველ პროფესიას სრული სახელმწიფო დაფინანსებით.

სსიპ კოლეჯ “ოპიზარში” 12 ივლისიდან 20 აგვისტოს ჩათვლით იწყება რეგისტრაცია შემდეგ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

1. ელექტროობა(IV დონე) – მოდულური, სწავლის ხანგრძლივობა 13 თვე პროგრამაზე დაშვების წინა პირობა ზოგადი განათლება.

2. შედუღება(III დონე) -მოდულური, სწავლის ხანგრძლივობა 7 თვე, პროგრამაზე დაშვების წინა პირობა საბაზო განათლება.

3. მსუბუქი ავტომობილის სავალი ნაწილის შეკეთება(III დონე) – მოდულური, სწავლის ხანგრძლივობა 11 თვე, პროგრამაზე დაშვების წინა პირობა საბაზო განათლება.

4. სამკერვალო წარმოება(III დონე) – მოდულური, სწავლის ხანგრძლივობა 18 თვე, პროგრამაზე დაშვების წინა პირობა საბაზო განათლება.

5. წყალმომარაგების სისტემის ექსპლუატაცია(IV დონე)- დუალური; სწავლის ხანგრძლივობა 18 თვე პროგრამაზე დაშვების წინა პირობა ზოგადი განათლება.

6. წყალარინების სისტემის ექსპლუატაცია(IV დონე)- დუალური; სწავლის ხანგრძლივობა 18 თვე პროგრამაზე დაშვების წინა პირობა ზოგადი განათლება.

7. ანაკრები და მონოლითური კონსტრუქციების მონტაჟი(III დონე) -მოდულური, სწავლის ხანგრძლივობა 13 თვე, პროგრამაზე დაშვების წინა პირობა საბაზო განათლება.

8. ანაკრები და მონოლითური კონსტრუქციების მონტაჟი(III დონე) -დუალური, სწავლის ხანგრძლივობა 18 თვე, პროგრამაზე დაშვების წინა პირობა საბაზო განათლება.

9. იატაკისა და ფილის სამუშაოები(III დონე) -მოდულური, სწავლის ხანგრძლივობა 15 თვე, პროგრამაზე დაშვების წინა პირობა საბაზო განათლება.

10. საავტომობილო გზების მშენებლობა(III დონე) -დუალური, სწავლის ხანგრძლივობა 18 თვე, პროგრამაზე დაშვების წინა პირობა საბაზო განათლება.

11. სატყეო საქმე ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგების ინტეგრირებით(IV დონე)- მოდულური; სწავლის ხანგრძლივობა 36 თვე პროგრამაზე დაშვების წინა პირობა საბაზო განათლება.

12. სატყეო საქმე (IV დონე)- მოდულური; სწავლის ხანგრძლივობა 9 თვე პროგრამაზე დაშვების წინა პირობა ზოგადი განათლება.

13. ფერმერობა ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგების ინტეგრირებით(IV დონე)- მოდულური; სწავლის ხანგრძლივობა 27 თვე პროგრამაზე დაშვების წინა პირობა საბაზო განათლება.

14. ვეტერინარია(უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია)- მოდულური; სწავლის ხანგრძლივობა 22 თვე პროგრამაზე დაშვების წინა პირობა ზოგადი განათლება.

15. თმის მომსახურება(III დონე) -მოდულური, სწავლის ხანგრძლივობა 11 თვე, პროგრამაზე დაშვების წინა პირობა საბაზო განათლება.

16. კულინარიის ხელოვნება(III დონე) -მოდულური, სწავლის ხანგრძლივობა 16 თვე, პროგრამაზე დაშვების წინა პირობა საბაზო განათლება.

17. საბაჟო საქმე(უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია)- მოდულური; სწავლის ხანგრძლივობა 17 თვე, პროგრამაზე დაშვების წინა პირობა ზოგადი განათლება.

18. ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერა(III დონე) -მოდულური, სწავლის ხანგრძლივობა 11 თვე, პროგრამაზე დაშვების წინა პირობა საბაზო განათლება.

19. ვებტექნოლოგიები(IV დონე) – მოდულური, სწავლის ხანგრძლივობა 12 თვე პროგრამაზე დაშვების წინა პირობა ზოგადი განათლება.

20. ხის მხატვრული დამუშავება(III დონე) -მოდულური, სწავლის ხანგრძლივობა 16 თვე, პროგრამაზე დაშვების წინა პირობა საბაზო განათლება.

21. საოფისე საქმე(IV დონე) – მოდულური, სწავლის ხანგრძლივობა 11 თვე, პროგრამაზე დაშვების წინა პირობა ზოგადი განათლება.

22. საფინანსო სერვისები(III დონე) -მოდულური, სწავლის ხანგრძლივობა 10 თვე, პროგრამაზე დაშვების წინა პირობა საბაზო განათლება.

რეგისტრაციის გავლა შესაძლებელია ელექტრონული (ონლაინ) https://vet.emis.ge ვებ გვერდის მეშვეობით.

დამატებითი კითხვების შემთხვევაში დარეკეთ 577200729; 577200727; 591919103 ან მოგვწერეთ www.opizari2011@gmail.com