დღეს კოლეჯში შედგა შეხვედრა კოლეჯის თანამშრომლებსა და მასწავლებლებს შორის. შეხვედრაზე განიხილეს საშემოდგომო მიღების ჯგუფებში სწავლის დაწყებასთან დაკავშირებული საკითხები. შეხვედრის მონაწილეები გაეცნენ სასწავლო გარემოს უსაფრთხობის ზომებთან დაკავშირებულ სიახლეებს. ასევე განხილული იყო მიმდინარე სასწავლო პროცესის გაუმჯობესების გზები და ახალი ინიციატივები.