შეხვედრა ახალგაზრდობის სააგენტოს წარმომადგენლებთან

სსიპ ახალგაზრდობის სააგენტო 3 წლიანი რეფორმის ფარგლებში განსაზღვრული 9 მიმართულებიდან რომლის ერთერთი შემადგენელი ნაწილია ახალგაზრდული მუშაკების ინსტიტუციონალიზაცია ითანამშრომლებს სსიპ კოლეჯ ,,ოპიზართან“, რაც გულისხმობს კოლეჯის კადრების მომზადება-გადამზადებას ახალგაზრდულ მუშაკებად. კურსი მოიცავს თეორიულ და პრაქტიკულ სწავლებას რომელიც ხელს შეუწყობს კოლეჯში არაფორმალური განათლების […]

პროფესიული მასწავლებლის სტანდარტის პროექტის განხილვა

დღეს კოლეჯში შედგა შეხვედრა, სადაც განხილული იყო პროფესიული მასწავლებლის სტანდარტის პროექტი.

კოლეჯის თვითშეფასების შემუშავება

კოლეჯის ადმინისტრაციის თანამშრომლებმა შეხვედრაზე განიხილეს ორგანიზაციის თვითშეფასებასთან დაკავშირებული სიახლეები. თვითოევულმა წარმოადგინა თანამდებობრივი სტრუქტურით გათვალისწინებული საკითხები. მოხდა წარმოდგენილი საკითხების განხილვა და შეჯერება.

რეგიონული ტურისტული გიდის მომზადება – გადამზადების კურსი

სსიპ კოლეჯის “ოპიზარი” ბაზაზე, მიმდინარე წლის სექტემბერში დაინერგება ახალი მოკლევადიანი (45 საათი) სასერტიფიკაციო პროგრამა „რეგიონული ტურისტული გიდის მომზადება – გადამზადების კურსი“. რეგიონული ტურისტული გიდის მომზადების კურსი მიზნად ისახავს ცვლილებაზე და ინოვაციაზე ორიენტირებული ადგილობრივი ტურისტული გიდების გადამზადებას. ტურისტულ ინდუსტრიით დაინტერესებულ პირებს […]

სახანძრო უსაფრთხოების ღონისძიება

დღეს კოლეჯში მოეწყო სახანძრო უსაფრთხოების ღონისძიება. კოლეჯის სტუდენტებმა, პედაგოგებმა და ადმინისტრაციის თანამშრომლებმა მიიღეს ინფორმაცია სახანძრო უსაფრთხოების წესების და სახანძროსაქრობი ბალონების ღია და დახურულ სივრცეში გამოყენების წესების შესახებ.