ამჟამად მიმდინარე ავტორიზებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები:

 1. შედუღება
 2. იატაკისა და ფილის სამუშაოები
 3. ხის მხატვრული დამუშავება
 4. საავტომობილო გზების მშენებლობა
 5. ვეტერინარია
 6. სატყეო საქმე
 7. ელექტროობა
 8. აგრომექანიზაცია
 9. სავალი ნაწილის შეკეთება
 10. სასტუმრო მომსახურება(დუალური)
 11. ვებტექნოლოგიები
 12. ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერა
 13. თმის მომსახურება
 14. კულინარიის ხელოვნება
 15. საბაჟო საქმე
 16. სამკერვალო წარმოება
 17. საოფისე საქმე
 18. საფინანსო სერვისები
 19. ფერმერობა
 20. აგრომექანიზაცია ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგების ინტეგრირებით
 21. ანაკრები და მონოლითური კონსტრუქციების მონტაჟი(მოდულური და დუალური მიდგომით
 22. წყალმომარაგების სისტემების ექსპლუატაცია(დუალური)
 23. წყალარინების სისტემების ექსპლუატაცია(დუალური)
 24. ფერმერობა ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგების ინტეგრირებით
 25. სატყეო საქმე ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგების ინტეგრირებით
 26. ბუღალტრული აღრიცხვა
 27. თაბაშირ-მუყაოს კონსტრუქციების მონტაჟი
 28. ფრჩხილის მომსახურება