სიახლეები & მოვლენები

კოლეჯის მისია და ხედვა

კოლეჯის შესახებ

სიახლეები და მოვლენები

სსიპ კოლეჯი “ოპიზარის” სტუდენტების საყურადღებოდ

3,000 IT სპეციალისტის გადაამზადების პროგრამა გრძელდება! ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტის (GENIE) ფარგლებში, საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო ბაზარზე არსებულ ყველაზე…

განაგრძეთ კითხვა

სსიპ კოლეჯ “ოპიზარის” 2021 წლის მიღებაზე პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველ აპლიკანტთა საყურადღებოდ

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველ აპლიკანტთა შერჩევა /შეფასების გრაფიკი საგანმანათლებლო პროგრამების მიხედვით: ელექტროობა(IV დონე) – 08 სექტემბერი; შერჩევის ფორმა-გასაუბრება.შედუღება(III დონე)…

განაგრძეთ კითხვა

სსიპ კოლეჯი ,,ოპიზარი” აცხადებს ვაკანსიას ინტეგრირებული ზოგადი მოდულის ,,მეცნიერება და ტექნოლოგიები” – გეოგრაფიის კომპონენტის პროფესიული განათლების მასწავლებლის (შტატგარეშე თანამშრომელი) პოზიციაზე:

სამუშაო დატვირთვა განისაზღვრება: პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო გეგმისა და კოლეჯის შინაგანაწესის შესაბამისად; თანამდებობრივი სარგო განისაზღვრება: სსიპ - კოლეჯი ,,ოპიზარის“ დირექტორის…

განაგრძეთ კითხვა
Englishქართული