სიახლეები & მოვლენები

კოლეჯის მისია და ხედვა

კოლეჯის შესახებ

სიახლეები და მოვლენები

სსიპ კოლეჯი “ოპიზარი” აცხადებს მიღებას პროფესიული მომზადების სასერტიფიკატო პროგრამაზე-“სამკურნალო მცენარეების დამზადება”!

რეგისტრაცია დაიწყება 2 მარტს და გაგრძელდება 15 მარტის ჩათვლით. პროფესიული მომზადების პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: მინიმალური ასაკი 18 წელი 2. საბაზო…

განაგრძეთ კითხვა

სსიპ კოლეჯ ,,ოპიზარის” სამეთვალყურეო საბჭოს წევრობის(პროფესიული განათლების მასწავლებელთა) მსურველთა რეგისტრაციის გამოცხადება!

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2019 წლის 19 ივნისის  №127/ნ ბრძანებით დამტკიცებული სსიპ – კოლეჯ „ოპიზარის“  წესდების შესაბამისად,…

განაგრძეთ კითხვა

სსიპ კოლეჯი ,,ოპიზარი” აცხადებს კოლეჯის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრობის მსურველთა რეგისტრაციას

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2019 წლის 19 ივნისის  №127/ნ ბრძანებით დამტკიცებული სსიპ – კოლეჯ „ოპიზარის“  წესდების შესაბამისად,…

განაგრძეთ კითხვა