სიახლეები & მოვლენები

კოლეჯის მისია და ხედვა

კოლეჯის შესახებ

სიახლეები და მოვლენები

სიახლე კოლეჯის მოქმედი და მომავალი სტუდენტებისთვის!

საქართველოს პარლამენტმა შეიტანა ცვლილება საქართველოს კანონში ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“. ცვლილების თანახმად, პროფესიული განათლებით დაინტერესებულ ახალგაზრდებს შესაძლებლობა მიეცემათ,…

განაგრძეთ კითხვა

სსიპ კოლეჯ „ოპიზარში“ 2020 წლის მიღებაზე ჩარიცხული სტუდენტების საყურადღებოდ

 კოლეჯ „ოპიზარში“ 2020 წლის მიღებაზე პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული სტუდენტებისთვის სასწავლო პროცესი დაიწყება 5 ოქტომბერს 9.30 საათზე! გთხოვთ, თან იქონიეთ…

განაგრძეთ კითხვა

აპლიკანტების საყურადღებოდ

კოლეჯ ,,ოპიზარში“ 2020 წელს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სტუდენტის სტატუსის მოსაპოვებლად წარსადგენი დოკუმენტაციის ჩამონათვალი: ა) პირადი (სსსმ პირის შემთხვევაში - წარმომადგენლის)…

განაგრძეთ კითხვა