დღეს კოლეჯში მოეწყო სახანძრო უსაფრთხოების ღონისძიება. კოლეჯის სტუდენტებმა, პედაგოგებმა და ადმინისტრაციის თანამშრომლებმა მიიღეს ინფორმაცია სახანძრო უსაფრთხოების წესების და სახანძროსაქრობი ბალონების ღია და დახურულ სივრცეში გამოყენების წესების შესახებ.