29 მაისს კოლეჯში გაიმართა სტუდენტური ოლიმპიადა – ინფორმაციის ტექნოლოგის მხარდაჭერის სპეციალობის სტუდენტებს შორის. სტუდენტური ოლიმპიადის პირველი ტურში პირველ და მეორე ადგილზე გასული სტუდენტები მონაწილეობას მიიღებენ ფინალურ ტურში. სადაც სხვადასხვა პროფესიული კოლეჯის სტუდენტებს შეეჯიბრებიან. ფინალურ ტურში გამარჯვებულებს გადაეცემათ სიგელები და ფულადი პრიზები.