კოლეჯის ადმინისტრაციის თანამშრომლებმა შეხვედრაზე განიხილეს ორგანიზაციის თვითშეფასებასთან დაკავშირებული სიახლეები. თვითოევულმა წარმოადგინა თანამდებობრივი სტრუქტურით გათვალისწინებული საკითხები. მოხდა წარმოდგენილი საკითხების განხილვა და შეჯერება.