პროფესიული მომზადება/გადამზადების ავტორიზებული პროგრამები

 1. სამკურნალო მცენარეების დამზადება
 2. ავტომობილის ამძრავი სისტემების  და დაკიდების მექანიზმის  შეკეთება
 3. კომპიუტერის ქსელური  და პროგრამული მხარდაჭერა
 4. მეფილე-მომპირკეთებელი
 5. რეგიონული ტურის მეგზური
 6. რეგიონული ტურის მეგზური (ქართულენოვანი)
 7. ხელით ელექტრო-რკალური შედუღება
 8. ვებგვერდის დამზადება და მართვა
 9. თმის შეჭრა და ვარცხნილობის  მოდელირება   
 10. მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ხელოვნური განაყოფიერება
 11. სასტუმროს დასუფთავების მომსახურება  
 12. სატყეო სამეურნეო სამუშაოების შესრულება 
 13. სასოფლო სამეურნეო ცხოველთა მოვლა და კვება
 14. ხე-ტყის დამზადება
 15. ხის დამუშავება და  მხატვრული კვეთა 

მოკლევადიანი ფასიანი პროგრამები

 1. B – კატეგორიის მძღოლი
 2. C –  კატეგორიის მძღოლი
 3. T-კატეგორ ტრაქტორისტ-მემანქანე
 4. S-კატეგორ ტრაქტორისტ-მემანქანე

კოლეჯს შეუძლია დამკვეთის მოთხოვნის შესაბამისად განახორციელოს კოლეჯში არსებული გრძელვადიანი პროგრამების შესაბამისი მოკლევადიანი კურსები