პროფესიული მომზადება/გადამზადების ავტორიზებული პროგრამები

 1. ელ.ქვესადგურების მომსახურება
 2. თევზის კულტივირება ლიფსიტების გამოყვანა-გამოზრდა
 3. ლითონის შედუღება და ჭრა
 4. პროგრამები(Photoshop, Autodesk 3 DS Max, Autodesk-Autocad) მშენებლებისათვის
 5. სამკურნალო მცენარეების დამზადება
 6. სატყეო სამეურნეო სამუშაოების შესრულება
 7. ფინანსური ანგარიშგება დეკლარირება
 8. ავტომობილის ამძრავი სისტემების  და დაკიდების მექანიზმის  შეკეთება
 9. კომპიუტერის ქსელური  და პროგრამული მხარდაჭერა
 10. მეფილე-მომპირკეთებელი
 11. რეგიონული ტურის მეგზური
 12. რეგიონული ტურის მეგზური (ქართულენოვანი)
 13. ხელით ელექტრო-რკალური შედუღება

მოკლევადიანი ფასიანი პროგრამები

 1. B – კატეგორიის მძღოლი
 2. C –  კატეგორიის მძღოლი
 3. T-კატეგორ ტრაქტორისტ-მემანქანე
 4. S-კატეგორ ტრაქტორისტ-მემანქანე

კოლეჯს შეუძლია დამკვეთის მოთხოვნის შესაბამისად განახორციელოს კოლეჯში არსებული გრძელვადიანი პროგრამების შესაბამისი მოკლევადიანი კურსები