პროფესიული მომზადება/გადამზადების ავტორიზებული პროგრამები

 1. რეგიონული ტურის მეგზური
 2. რეგიონული ტურის მეგზური (ქართულენოვანი)
 3. ხელით ელექტრო-რკალური შედუღება
 4. ვებგვერდის დამზადება და მართვა
 5. თმის შეჭრა და ვარცხნილობის  მოდელირება   
 6. მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ხელოვნური განაყოფიერება
 7. სასტუმროს დასუფთავების მომსახურება  
 8. სატყეო სამეურნეო სამუშაოების შესრულება 
 9. სასოფლო სამეურნეო ცხოველთა მოვლა და კვება
 10. ხე-ტყის დამზადება
 11. ხის დამუშავება და  მხატვრული კვეთა 
 12. ქალის ტანსაცმლის კერვა
 13. ცხოველთა დაავადებები და პირველადი ვეტერინარული დახმარება
 14. შეხვედრების/ღონისძიებეის დაგეგმვის ორგანიზატორი
 15. ფრჩხილის დამუშავება და დაფარვა გელ-ლაქით

მოკლევადიანი ფასიანი პროგრამები

 1. B – კატეგორიის მძღოლი
 2. C –  კატეგორიის მძღოლი
 3. T-კატეგორ ტრაქტორისტ-მემანქანე
 4. S-კატეგორ ტრაქტორისტ-მემანქანე

კოლეჯს შეუძლია დამკვეთის მოთხოვნის შესაბამისად განახორციელოს კოლეჯში არსებული გრძელვადიანი პროგრამების შესაბამისი მოკლევადიანი კურსები